طراحی سایت وردپرس

طراحی سایت وردپرس
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • نام صاحب کسب و کار: محمد حسین مقیمی
  • کد کسب و کار: j2000
  • تعداد پروژه های انجام شده: کمتر از 10
  • تعداد پروژه های لغو شده: 0
  • تعداد بازدید: 246
  • تعیین قیمت بعد از ثبت سفارش
  • زمان تحویل پروژه: تعیین زمان بعد از ثبت سفارش

موقتاً غیر فعال است


http://www.shargh.org

نام صاحب کسب و کار محمد حسین مقیمی
تعداد پروژه های انجام شده کمتر از 10
پروژه های لغو شده 0
تعداد بازدید 246
میزان رضایت مندی کاربران 40%
حداکثر زمان انجام پروژه تعیین زمان بعد از ثبت سفارش
میانگین زمان انجام پروژه به زودی...
قیمت انجام هر پروژه تعیین قیمت بعد از ثبت سفارش
تضمین (جریمه دیر کرد یا لغو) 0%
تعداد نظرات 4
تعداد ستاره 2
آدرس ایمیل نمایش بعد از انجام پروژه
شماره تلفن نمایش بعد از انجام پروژه