تابلوهای رنگ روغن

تابلوهای رنگ روغن
برای مشاهده گالری روی تصویر کلیک کنید
  • نام صاحب کسب و کار: عباس قاسمی نیا
  • کد کسب و کار: j2016
  • تعداد پروژه های انجام شده: کمتر از 10
  • تعداد پروژه های لغو شده: 0
  • تعداد بازدید: 215
  • تعیین قیمت بعد از ثبت سفارش
  • زمان تحویل پروژه: تعیین زمان بعد از ثبت سفارش

موقتاً غیر فعال است


با ارسال عکس مورد نظر خود و یا ارسال ایده مورد نظرتان صاحب تابلو نقاشی رنگ روغن شوید.

نام صاحب کسب و کار عباس قاسمی نیا
تعداد پروژه های انجام شده کمتر از 10
پروژه های لغو شده 0
تعداد بازدید 215
میزان رضایت مندی کاربران 40%
حداکثر زمان انجام پروژه تعیین زمان بعد از ثبت سفارش
میانگین زمان انجام پروژه به زودی...
قیمت انجام هر پروژه تعیین قیمت بعد از ثبت سفارش
تضمین (جریمه دیر کرد یا لغو) 0%
تعداد نظرات 4
تعداد ستاره 2
آدرس ایمیل نمایش بعد از انجام پروژه
شماره تلفن نمایش بعد از انجام پروژه