استخدام دورکاری اینترنتی در کدا

دورکاری اینترنتی

دورکاری چیست؟

امروزه با توجه به گسترش اینترنت و فناوری اطلاعات تمامی بخش های زندگی شخصی و اجتماعی انسان مورد تحول قرار گرفته است. یکی از مهم ترین تحولات ، تحول در زمینه درآمد اینترنتی و کسب و کار اینترنتی به صورت دورکاری و پروژه ای است.

ادامه